Hvem kan søge om underskudsgaranti hos Kulturelt Samråd Herning?

Enhver, også enkeltpersoner, kan søge underskudsgaranti til et offentligt kulturarrangement i Herning Kommune, uanset om arrangøren er medlem af Kulturelt Samråd Herning eller ej.

Hvilke krav skal være opfyldt for at søge støtte?

 • Det skal være et åbent, offentligt, kulturelt arrangement.
 • Arrangementet skal foregå i Herning Kommune.
 • Der skal være en rimelig medfinansiering i form af fx entré, tilskud fra egen kasse, sponsorater og støtte fra fonde.
 • Der skal være aflagt regnskab for tidligere afviklede projekter, som samrådet har bevilget midler til.
 • Arrangøren skal udnytte muligheder for gratis markedsføring og PR.
 • Arrangøren skal yde en aktiv indsats for at markedsføre og sælge arrangementet.
 • Arrangøren skal i sin markedsføring tydeligt angive, at arrangementet er støttet af Kulturelt Samråd Herning. Logofiler og standardformuleringer findes her.
 • Ansøgningen skal udformes på ansøgningsskemaet.
 • Ansøgningen skal være vedlagt budget udarbejdet på budgetskemaet. Budgettet forventes at være realistisk og balanceret.

Hvad ydes der ikke underskudsgaranti til?

 • Småting, der kan klares af egen kasse.
 • Kulturinstitutioners egne normale aktiviteter.
 • Løn til arrangørens eget ”personale” (dirigenter, arrangører o.s.v.).
 • Typiske byfester, Sankt Hans bål o.lign.
 • Velgørende arrangementer, hvor evt. overskud skal videregives.
 • Arrangementer, der kan klare sig selv på kommercielle vilkår.