Hvad er kulturelt Samråd Herning

Kulturelt Samråd Herning er en paraplyorganisation for foreninger, institutioner og grupper, der har som hovedformål at arrangere eller formidle kultur eller på amatørbasis at udøve kulturelle aktiviteter i Herning Kommune. Optagelse som medlem af Kulturelt Samråd Herning sker efter ansøgning.

Medlemskab er gratis. Ansøgningen sendes vedlagt foreningens, organisationens eller institutionens vedtægter til Kulturelt Samråd Herning. Der kan søges om optagelse hele året rundt.

Hvad laver Kulturelt Samråd Herning?

Kulturelt Samråd Hernings formål er at bidrage til kulturelle aktiviteter i Herning Kommune, blandt andet ved at:

  • yde økonomisk støtte til offentlige kulturelle aktiviteter og arrangementer i Herning Kommune.
  • koordinere kulturelle aktiviteter og fungere som informations- og kontaktorgan mellem medlemmerne
  • arrangere større kulturelle aktiviteter, der ellers ikke ville blive afholdt i Herning Kommune
  • deltage i den lokalpolitiske kulturdebat med henblik på at sikre kulturen gode vilkår.
  • udpege medlemmer/repræsentanter til forskellige foreninger og organer

Hvordan er Kulturelt Samråd Herning organiseret?

Kulturelt Samråd Herning ledes af et forretningsudvalg, der vælges i februar måned på det årlige repræsentantskabsmøde. Forretningsudvalget består af ni medlemmer og konstituerer sig selv med formand og næstformand. Udvalget mødes og behandler ansøgninger og drøftes større kulturelle aktiviteter. Imellem møderne ledes samrådet af et administrationsudvalg bestående af formand, næstformand og et almindeligt medlem af forretningsudvalget.

Til at varetage samrådets daglige drift er ansat en koordinator.

Hvordan er Kulturelt Samråd Herning finansieret?

Kulturelt Samråd Herning finansieres af Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. Til større kulturelle begivenheder, som afholdes af samrådet, søges der dog yderligere støtte hos bl.a. fonde og virksomheder.

Besøg af vores koordinator!

Som medlem af Kulturelt Samråd Herning kan man ønske besøg af forretningsudvalgets koordinator. Dette kan ske ved at tage kontakt. Skriv til kshcg@herning.dk