Når din ansøgning har været behandlet, vil du modtage en svarskrivelse fra samrådets koordinator. Underskudsgarantien udbetales først efter der er indsendt afsluttet regnsskab for arrangementet til samrådets koordinator. Regnskabet skal stemme overens med budgettet og skal være ledsaget af kopi af alle bilag.

Bemærk at det er en forudsætning for tilskud, at Kulturelt Samråd Herning nævnes i pressemateriale for projektet og at samrådets logo anvendes på relevnat markedsføringsmateriale. Du kan hente logofiler i forskellige formater her.