KVIKPULJEN

Samrådets pulje til ”hurtige penge” til kulturelle arrangementer.

Hent ansøgning

Send ansøgningen som et almindeligt tekstdokument til samrådets Koordinator HER.

Så er støtten til dit arrangement klar i løbet af ingen tid.

Der kan søges op til maximalt 5.000 kr. pr. projekt.

Du kan også bare ringe direkte til Koordinatoren på tlf: 30558635

– DET ER NEMT!

KVIKPULJEN? – Hvad er det?

Har du og din forening en god idé til et nyt kulturarrangement, så har Kulturelt Samråd Herning tilbuddet til dig, der gør det nemmere at søge …

Dette gøres ved at indsende det nye Kvikpulje-ansøgningsskema – eller via telefonisk henvendelse, hvor man i samarbejde med Koordinatoren får beskrevet sit projekt. Der spørges til projektet ud fra ansøgningsskemaet, så de væsentligste oplysninger kommer med, og gør det muligt at ”kvik ”-vurdere ansøgningen.

Man kan søge midler, på op til max. 5.000 kr. pr. ansøgning, fra Kvikpuljen. Det er ikke sikkert at hele det ansøgte beløb godkendes.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at udfylde et budgetskema.

Samrådet kræver  dog, at man skal dokumentere sit arrangement senest en måned efter arrangementets afholdelse. Dette skal ske ved skriftlig evaluering på minimum en halv A4-side, hvor billeder eller video er vedlagt – eller ved regnskabsaflægning. Man bestemmer selv.

Dokumentationen omkring arrangementerne bekendtgøres på vores hjemmeside, samt facebook, så de mange gode historier deles.

Find tilbage til ansøgningsskemaet HER.

Hvilke krav skal være opfyldt for at søge KVIKPULJEN?

 • Det skal være et åbent, offentligt, kulturelt arrangement.
 • Det skal være en god idé til et nyt arrangement.
 • Arrangementet skal foregå i Herning Kommune.
 • Der skal være aflagt regnskab/afrapportering for tidligere afviklede projekter, som samrådet har bevilget midler til.
 • Arrangøren skal udnytte muligheder for gratis markedsføring og PR.
 • Arrangøren skal yde en aktiv indsats for at markedsføre og sælge arrangementet.
 • Arrangøren skal så vidt det kan lade sig gøre i sin markedsføring  –  tydeligt angive, at arrangementet er støttet af Kulturelt Samråd Herning. Logofiler og standardformuleringer findes her.
 • Arrangementet skal være en selvstændig, afsluttet begivenhed. (Hvis arrangementet er en del af en større begivenhed, så skal der søges via samrådets ordinære pulje).

Hvad ydes der ikke støtte til?

 • Kulturinstitutioners egne normale aktiviteter.
 • Løn til arrangørens eget ”personale” (dirigenter, arrangører o.s.v.).
 • Typiske byfester, Sankt Hans bål o.lign.
 • Velgørende arrangementer, hvor evt. overskud skal videregives.
 • Arrangementer, der kan klare sig selv på kommercielle vilkår.