Hvilke krav skal være opfyldt for at søge KVIKPULJEN?

 • Det skal være et åbent, offentligt, kulturelt arrangement.
 • Det skal være en god idé til et nytænkende og anderledes kulturarrangement.
 • Arrangementet skal foregå i Herning Kommune.
 • Der skal være aflagt regnskab/afrapportering for tidligere afviklede projekter, som samrådet har bevilget midler til.
 • Arrangøren skal udnytte muligheder for gratis markedsføring og PR.
 • Arrangøren skal yde en aktiv indsats for at markedsføre og sælge arrangementet.
 • Arrangøren skal så vidt det kan lade sig gøre i sin markedsføring  –  tydeligt angive, at arrangementet er støttet af Kulturelt Samråd Herning. Logofiler og standardformuleringer findes her.
 • Arrangementet skal være en selvstændig, afsluttet begivenhed. (Hvis arrangementet er en del af en større begivenhed, så skal der søges via samrådets ordinære pulje).

Hvad ydes der ikke støtte til?

 • Kulturinstitutioners egne normale aktiviteter.
 • Løn til arrangørens eget ”personale” (dirigenter, arrangører o.s.v.).
 • Typiske byfester, Sankt Hans bål o.lign.
 • Velgørende arrangementer, hvor evt. overskud skal videregives.
 • Arrangementer, der kan klare sig selv på kommercielle vilkår.