Retningslinjer for Kvikpuljen

Hvilke krav skal være opfyldt for at søge Kvikpuljen?

ANSØGNING:

 • Det skal være et åbent, offentligt, kulturelt arrangement.
 • Det skal være en god idé til et nytænkende og anderledes kulturarrangement.
 • Arrangementet/aktiviteten skal foregå i Herning Kommune.
 • Ansøgningen skal udformes på det særlige Kvikpulje-ansøgningsskema.
 • Arrangementet skal være en selvstændig, afsluttet begivenhed. (Hvis arrangementet er en del af en større begivenhed, så skal der søges via samrådets ordinære pulje).
 • Det skal være afrapporteret for tidligere afviklede aktiviteter, som samrådet har bevilget midler til.

BUDGET:

 • Det er ikke et krav til ansøgningen at medsende budget.

MARKEDSFØRING:

 • Arrangøren skal udnytte muligheder for gratis markedsføring og PR, fx kultunaut.dk, samt yde en aktiv indsats for at markedsføre og sælge arrangementet.
 • Arrangøren skal så vidt det kan lade sig gøre i sin markedsføring – tydeligt angive, at arrangementet er støttet af Kulturelt Samråd Herning. Logofiler og standardformuleringer findes her.

Hvad ydes der ikke støtte til?

 • Småting, der kan klares af egen kasse.
 • Kulturinstitutioners egne normale aktiviteter.
 • Løn til arrangørens eget ”personale” (dirigenter, arrangører o.s.v.).
 • Typiske byfester, Sankt Hans bål o.lign.
 • Velgørende arrangementer, hvor evt. overskud skal videregives.
 • Arrangementer, der kan klare sig selv på kommercielle vilkår.