KVIKPULJEN? – Hvad er det?

Har du og din forening en god idé til et nytænkende og anderledes kulturarrangement, så har Kulturelt Samråd Herning tilbuddet til dig, der gør det nemmere at søge …

Dette gøres ved at indsende det nye Kvikpulje-ansøgningsskema – eller via telefonisk henvendelse, hvor man i samarbejde med Koordinatoren får beskrevet sit projekt. Der spørges til projektet ud fra ansøgningsskemaet, så de væsentligste oplysninger kommer med, og gør det muligt at ”kvik ”-vurdere ansøgningen.

Man kan søge midler, på op til max. 5.000 kr. pr. ansøgning, fra Kvikpuljen. Det er ikke sikkert at hele det ansøgte beløb godkendes.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at udfylde et budgetskema.

Samrådet kræver  dog, at man skal dokumentere sit arrangement senest en måned efter arrangementets afholdelse. Dette skal ske ved skriftlig evaluering på minimum en halv A4-side, hvor billeder eller video er vedlagt – eller ved regnskabsaflægning. Man bestemmer selv.

Dokumentationen omkring arrangementerne bekendtgøres på vores hjemmeside, samt facebook, så de mange gode historier deles.

Find tilbage til ansøgningsskemaet HER.