Kulturpuljen

Samrådets pulje til underskudsgaranti og tilskud.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og sendes pr. mail.

Mere om KulturpuljenRetningslinjerDownload Ansøgningsskema
 Ansøgningsskemaet kan hentes her på hjemmesiden, udfyldes elektronisk og sendes pr. mail.

Om Underskudsgaranti 

Kulturelt Samråd Herning finansieres af Herning Kommunes kultur- og fritidsudvalg og en af samrådets opgaver er at hjælpe til offentlige kulturarrangementer i Herning Kommune i form af hel eller delvis underskudsgaranti.

Enhver, også enkeltpersoner, kan søge underskudsgaranti til et offentligt kulturarrangement i Herning Kommune, uanset om arrangøren er medlem af Kulturelt Samråd Herning eller ej. Ansøgning om underskudsgaranti skal foregå på ansøgningsskema. Ved at udfylde ansøgningsskemaet så detaljeret som muligt giver du Kulturelt Samråd Herning det bedste grundlag for at vurdere underskudsgarantien til dit arrangement.

Ansøgninger behandles løbende af forretningsudvalget.

Ansøgninger skal indsendes så tidligt i planlægningsfasen som muligt, og allersenest 2 måneder før arrangementet skal finde sted.

Husk at læse retningslinjerne for støtte igennem inden du indsender din ansøgning.

Bemærk, at vi for foreningers vedkommende kan anmode om kopi af det senest godkendte årsregnskab.