Kulturelt Samråd Hernings Kulturkram

NB: Kulturlivet åbner igen. Derfor skal alle være velkommende til at sende gode forslag til en fremtidig modtager.

Formål
Formålet med denne kulturpris er at sætte fokus på kulturen, samt at anerkende de områder i Herning Kommune, der gør noget ud over det sædvanlige.

Prisen er tiltænkt at blive tildelt landsbyer, centerbyer og lokaliteter (ikke enkeltpersoner) i Herning Kommune.

Prisen er på 10.000 kr., der tildeles en central spiller i det område, der modtager prisen – det være sig en borgerforening, en kulturforening eller lignende. Prisen kan ikke tildeles en enkeltperson.

Vi opfordrer til, at de midler, der tildeles, bruges i kulturens tjeneste. Der er dog ingen krav eller fordringer tilknyttet prisen, ligesom man heller ikke står til regnskab for, hvordan midlerne er brugt.

Kriterier for tildeling
Vi ønsker at tildele denne pris til en modtager, der har gjort en særlig indsats for kulturen. Det kan være gennem et enkelt arrangement, gennem en række af arrangementer eller gennem anden form for kultur.

Det vil være et plus, når flere spillere er involveret i de kulturelle tiltag, f.eks. flere foreninger, et samarbejde mellem kulturinstitutioner, foreninger eller det lokale erhvervsliv.

Det er ikke et krav, at der står en forening bag handlingerne – det kan også være en række borgere, der løst organiseret har skabt eller formidlet kultur udover det sædvanlige.

Indstilling til prisen
Alle i Herning Kommune kan indstille en modtager. Det kan være byerne eller lokaliteterne selv, det kan være borgere i den pågældende by eller en helt tredje part.

Kulturelt Samråd Herning kan også indstille en modtager, idet KSH har et godt indblik i kulturlivet i Herning Kommune.

Termin for indstilling
Man kan indstille modtagere i perioden 1. oktober til 1.april hvert år.

Indstillingen skal indeholde følgende:

  • Angivelse af hvem den nominerede er
  • En beskrivelse af de kulturelle aktiviteter eller tiltag
  • En argumentation for hvorfor den nominerede skal modtage prisen

Indstillingen sendes til Kulturelt Samråd Hernings koordinator Carsten Gjerløv på kshcg@herning.dk


Uddeling
Uddelingen vil foregå inden udgangen af maj.

Mere info om arrangementet følger.