Til sommer kulminerer kulturen i et spændende program for Kulturfest Herning 2018 – meget mere for børn, med en bred vifte af aktiviteter, der vil brede sig over hele Kulturgården, Nørregade 7 i Herning. Det hele er rammet ind i et fælles tema: “Tæt På Solen”.

I Herning Midtby kører alle øvrige aktiviteter i Kulturfest Herning 2018 sideløbende.

Hvordan?

Den 16. juni fra klokken 10 holdes Kulturfestens åbningstale i Kulturgården. Resten af dagen vil der være en smeltedigel af kulturelle workshops, hvor børn og deres familier kan sætte sig selv i scene, på forskellig kunstnerisk vis. Tanken er, at alle oplevelser går igennem en strøm af leg og fællesskab, via skabelse af krop, billeder og musik.

Samtidig vil der på scenen være optræden af forskellige lokale og alternative kunstnere, som afsluttes med stort trommeoptog fra Kulturgården og hen til Torvet, hvor Kulturfesten vil fortsætte …

Børnekultur i hele kommunen

Allerede fredag den 15. juni præsenteres en del af programmet i nogle af kommunens mindre byer.

Det lokale kulturliv er kernen

Kulturfest Herning 2018 – meget mere for børn skal først og fremmest vise, hvad det lokale kulturliv kan byde på.

Hvilke kræfter kan vi slippe løs, når vi går sammen om sådan en opgave?

Hvad kan vi byde ind med?

Hvem står bag?

Det hele er organiseret i fællesskab mellem Kulturelt Samråd, kulturforeninger og kulturinstitutioner i Herning.

Diverse deadlines

Den 9. juni – sidste frist for tekst til programmet.

Den 11. til den 14. juni – forberedelser og prøver inden afvikling den 15. i omegnsbyerne og 16.juni i Kulturgården i Nørregade 7.

Mulighed for ansøgning om økonomisk støtte

Der kan søges ved at indhente ansøgning på Kulturelt Samråds hjemmeside via dette link:

http://kultureltsamraadherning.dk/kulturfest-herning-taet-paa-solen-meget-mere-for-boern/

 

Vi glæder os!