Kulturens Fugl Føniks – nu genopstår kulturlivet!

Kulturlivet har været hårdt presset i en længere periode nu grundet coronanedlukningerne. De forskellige støtteordninger har ikke været rettet specifikt mod de særlige udfordringer, som kulturen har stået overfor.
En stor del af kulturlivet i Herning er løftet af frivillige og vækstlagskunstnere, som ikke har haft mulighed for at få støtte. Andre dele består af fuld- eller deltidskunstnere, som har haft svært ved at dokumentere et tab eller nå over det loft for tidligere indtjening, der kræves for at få støtte.

Men nu er der lys for enden af tunnelen og forår i luften – nu vågner kulturlivet igen!

I den forbindelse har Kulturelt Samråd Herning valgt at sætte særligt fokus på denne genopstandelse under projektnavnet Kulturens Fugl Fønix.
Fugl Fønix er netop kendetegnet ved, at den efter en død i flammer genopstod af asken og rejste sig højt på himlen. Det vil kulturlivet også gøre, og det vil vi gerne understøtte.
Derfor vil vi gerne opfordre alle kulturelle aktører i Herning kommune til at søge midler til kommende arrangementer. Vi vil rigtig gerne hjælpe med hurtigt at få gang i foreninger, frivillige og professionelle aktører igen, og derfor vil vi se mere fleksibelt på de indkomne ansøgninger.

Vi vil samtidig gerne være med til at viderebringe de gode fortællinger, så send os rigtig gerne billeder og dokumentation af jeres projekt, så vil vi dele det videre på vore platforme.

Vi glæder os over genåbningen og muligheden for igen at få fælles oplevelser på en sikker måde.

På vegne af Forretningsudvalget
Thomas Thisted
Formand, Kulturelt Samråd Herning

Bliv en del af Kulturens Fugl Fønix.

Læs mere om hvordan du søger midler i Kulturelt Samråd Hernings Kulturpulje:

Kulturpuljen