Kontakt

Kulturelt Samråd Herning

Koordinator

Carsten Gjerløv

Tlf: 30558635

Mail: kshcg@herning.dk

EAN.NR: 5798005490050

Foto: Herning Kommune