Hvem gives der tilskud til?

Skolereformen opfordrer skole og foreningsliv til at arbejde sammen om relevante forløb, der er til gensidig glæde for hinanden.

Kulturelt Samråd Herning ønsker at medvirke til, at kulturelle foreninger i Herning kommune kan skabe disse kontakter og udvikle fællesskaber på tværs af foreninger og skole.

Kulturinstitutioner må gerne søge Åben Skole udviklingspuljen, hvis de i forhold til det enkelte projekt har samarbejde- eller er i dialog med en eller flere kulturforeninger.
Derfor har Kulturelt Samråd valgt at afsætte 100.000,- til udvikling og erfaringsudveksling af kulturelle foreningsforløb i skolen.

For de foreninger der måtte ønske selv at udarbejde et tilbud til skolerne, kan der indhentes hjælp og vejledning ved Kulturelt Samråd Hernings koordinator via mail: kshcg@herning.dk eller hos playmaker.