Der gives tilskud via Åben Skolepuljen til følgende tiltag:

* hvor skole og kulturforening/kulturinstitution indgår i et samarbejde omkring indhold og tilrettelæggelse af et undervisningsforløb
eller
* hvor en kulturforening/kulturinstitution udvikler og tilbyder et særligt tilrettelagt undervisningsforløb
til skoler

1. Puljen tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”.
2. Der ydes økonomisk støtte til materialer, transport, særlige aktiviteter og frikøb af arbejdskraft, der kan kvalificere projektet.
3. Det er vigtigt, at der er klare og synlige læringsmål for undervisningsindholdet. I de projekter hvor skole og forening/institution samarbejder omkring indholdet af forløbet, skal der fastsættes læringsmål gennem dialog mellem parterne.
4. Tilskuddet udbetales til foreningens/institutionens konto.
5. Evaluering af tiltaget indsendes senest 8 uger efter afslutning og offentliggøres på bl.a.
samrådets hjemmeside og Herning kommunes hjemmeside om Åben Skole Platform for at
fremme erfaringsdeling.
6. Kulturelt Samråd Herning har mulighed for på eget initiativ at igangsætte projekter, der
understøtter formålet finansieret gennem puljen.
7. Puljen skal søges af skole og forening/institution sammen og aftalen om undervisning
skal indgås mellem skole og forening/institution – ikke mellem skole og enkeltperson.
8. Som udgangspunkt skal kulturforeningens eller kulturinstitutionens leder af aktiviteten
og lærer sammen forestå undervisningen, og det er en forudsætning, at skoleleder og forening/institution har godkendt aftalen.
9. Grundbeløb på 1000 kr. kan ydes foreningen/institutionen til planlægning af forløbet.
NB: Grundtilskud udbetales kun ved ansøgers første ansøgning.
10. Ved frikøb ydes maks. 800 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2×60 min.)
11. Puljen kan søges løbende, og ansøgere kan forvente behandling af deres ansøgning
inden for max. 7 uger.
12. Tilskud udbetales efter afviklet undervisning og indsendt evaluering.
13. Ansøgningen med budget skal sendes som e-mail til Kulturelt Samråd Herning.

For de foreninger der måtte ønske selv at udarbejde et tilbud til skolerne, kan der indhentes hjælp og vejledning ved Kulturelt Samråd Hernings koordinator via mail: kshcg@herning.dk eller hos playmaker.

7. Puljen skal søges af skole og forening/institution sammen og aftalen om undervisning
skal indgås mellem skole og forening/institution – ikke mellem skole og enkeltperson.
8. Som udgangspunkt skal kulturforeningens eller kulturinstitutionens leder af aktiviteten
og lærer sammen forestå undervisningen, og det er en forudsætning, at skoleleder og forening/institution har godkendt aftalen.
9. Grundbeløb på 1000 kr. kan ydes foreningen/institutionen til planlægning af forløbet.
NB: Grundtilskud udbetales kun ved ansøgers første ansøgning.
10. Ved frikøb ydes maks. 800 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2×60 min.)
11. Puljen kan søges løbende, og ansøgere kan forvente behandling af deres ansøgning
inden for max. 7 uger.
12. Tilskud udbetales efter afviklet undervisning og indsendt evaluering.
13. Ansøgningen med budget skal sendes som e-mail til Kulturelt Samråd Herning.

For de foreninger der måtte ønske selv at udarbejde et tilbud til skolerne, kan der indhentes hjælp og vejledning ved Kulturelt Samråd Hernings koordinator via mail: kshcg@herning.dk eller hos playmaker.