Kulturelt Samråd Hernings nye Kvikpulje

 

Nu er det blevet nemmere og meget enklere, at søge penge til kulturarrangementer.

Har du og din forening en god idé til et nyt kulturarrangement, så har Kulturelt Samråd Herning lavet tilbuddet til dig, der gør det nemmere at søge …

Dette gøres ved at indsende det nye Kvikpulje-ansøgningsskema – eller via telefonisk henvendelse, hvor man i samarbejde med Koordinatoren får beskrevet sit projekt. Der spørges til projektet ud fra ansøgningsskemaet, så de væsentligste oplysninger kommer med, og gør det muligt at ”kvik ”-vurdere ansøgningen.

Det nye er også, at man ikke samtidig skal udfylde et budgetskema.

Samrådet ønsker dog, at man skal dokumentere sig arrangement. Dette kan ske ved skriftlig evaluering på en halv A4-side, hvor billeder eller video er vedlagt – eller ved regnskabsaflægning. Man bestemmer selv.

Man kan søge midler, på max. 5.000 kr. pr. ansøgning, fra Kvikpuljen på 50.000 kr.

Dokumentationen omkring arrangementerne bekendtgøres på vores hjemmeside, samt facebook, så de mange gode historier deles.

Kvikpuljen kommer til at fungere ind til den 30. juni 2018, og bliver løbende evalueret.